Przywództwo, Dariusz Duma – grudzień 2014

Przywództwo, Dariusz Duma - 12.12.2014