Post MBA – Akademia Przywództwa

Program Post MBA – Akademia Przywództwa to cykl ośmiu jednodniowych szkoleń dla kadry zarządzającej na poziomie Post MBA, którego celem jest doskonalenie menedżerów i liderów w obszarze przywództwa i umiejętności managerskich.

Tematyka zajęć została dobrana w odpowiedzi na potrzeby i opinie managerów – Absolwentów Programu MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania (już 30 edycji) oraz ponad 20-letnie doświadczenia pracy doradczo-szkoleniowej Chiltern Consultancy International Polska.

Spotykamy się raz w miesiącu w piątek w godzinach 9:00-16:30 lub 17:00.

UCZESTNICY

Absolwenci Francuskiego Instytutu Zarządzania, menedżerowie korzystający ze szkoleń i doradztwa w Chiltern Consultancy oraz wszyscy menedżerowie wyższego szczebla – po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego, który ma na celu zapewnienie harmonijnej współpracy, komunikacji i twórczej wymiany w grupie.

METODY

 • Zajęcia będą prowadzone w sposób praktyczny, w oparciu o realne sytuacje biznesowe Uczestników, które wzbogacają dyskusję i pozwalają na wymianę wartościowych doświadczeń, punktów widzenia, wzajemne inspirowanie się, wymianę pomysłów, kontaktów biznesowych i budowanie relacji. Program i metody będą maksymalizować korzyści Uczestników, serdeczną, życzliwą atmosferę i wzajemną troskę o rozwój.
 • Najważniejszą z nowości będzie połączenie uczenia się w grupie z pracą indywidualną. Nie bez powodu praca indywidualna robi dziś taką karierę, przyjmując postać coachingu, mentoringu czy po prostu indywidualnego doradztwa. Każdy z Uczestników naszego programu postMBA otrzyma w ramach zajęć jedną sesję takiego indywidualnego prowadzenia w dowolnym momencie programu, podczas której będzie mógł m.in. zdefiniować i zweryfikować swoje cele rozwojowe, zaplanować optymalną strategię uczenia się oraz zaplanować praktyczne działania w ramach programu i poza nim, które będą się składały na realny, wartościowy rozwój w czasie trwania programu postMBA.
 • Sesję poprowadzi osobiście Dariusz Duma, konsultant, przedsiębiorca, trener i wykładowca z 20 letnim doświadczeniem w Polsce i za granicą, autor wydanej w 2016 roku książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”.

WYKŁADOWCY/TRENERZY

Eksperci-praktycy z obszaru przywództwa oraz odpowiednich dziedzin zarządzania, sprawdzeni we współpracy z Francuskim Instytutem Zarządzania oraz Chiltern Consultancy. Merytoryczną opiekę nad programem sprawuje Dariusz Duma, założyciel Chiltern.

CELE

 • Zapewnienie kontynuacji własnego rozwoju managerom, którzy mają już za sobą wiele doświadczeń praktycznych i edukacyjnych, programy MBA, studia, studia podyplomowe i szkolenia, a są świadomi, że inwestowanie we własny rozwój jest z jednej strony obowiązkiem lidera, a z drugiej – jedną z najbardziej rentownych, a jednocześnie pewnych inwestycji
 • Dostarczenie wiedzy, umiejętności i narzędzi z dziedziny przywództwa i rozwoju menedżerskiego do zastosowania we własnym biznesie/organizacji
 • Stworzenie doświadczenia grupy – przestrzeni do wymiany doświadczeń menedżerskich, zobaczenia siebie w różnych sytuacjach – dla liderów o różnych profilach, z rozmaitych branż i rodzajów firm, możliwość doświadczenia peer-coachingu i sparring-partnerstwa w rozwoju wyższej kadry managerskiej
 • Przeciwdziałanie rutynie, wypaleniu, spadkowi energii i samotności lidera

HARMONOGRAM

 • Sesja I – 11 października 2019 r.
 • Sesja II –22 listopada 2019 r.
 • Sesja III – 6 grudnia 2019 r.
 • Sesja IV – 10 stycznia 2020 r.
 • Sesja V – 7 lutego 2020 r.
 • Sesja VI – 6 marca 2020 r.
 • Sesja VII – 3 kwietnia 2020 r.
 • Sesja VIII – 8 maja 2020 r.

TEMATYKA SZKOLEŃ

1. Moje przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. Skuteczność a satysfakcja. Talent, przeznaczenie czy decyzja? Zawód czy sposób bycia? Umiejętności i postawy lidera we mnie. Lider – zespołu, firmy, siebie – poziomy przywództwa. W imię czego? Prawdziwe wartości – mądrość, autorytet? Mindfullness.

2. Strategiczna mądrość lidera. Dyscyplina strategii a elastyczność – w myśleniu i działaniu. Zmysł biznesowy, szukanie okazji, wyobraźnia rynkowa, śledzenie trendów. Jak „policzyć biznes” i policzyć zasoby. Blue – red ocean. Kreatywność strategiczna i życiowa.

3. Zmiana żywiołem lidera. Wizja – dobra wizja. Wizja odczarowana. Planowanie i wdrażanie zmian. Style i umiejętności działania w zmianie. Czarny łabędź. Lider zmian we mnie. Oswajanie zmian. „Gibkość” systemu i organizacji, uczenie się zmiany. Opory – we mnie, w ludziach, w świecie? Pożądane i niepożądane reakcje na zmiany dzisiejszego świata i organizacji. Kompetencje przyszłości.
4. Anatomia przedsiębiorczości. Na swoim czy u kogoś? Przywództwo korporacyjne, small-businessowe i start-upowe. Przedsiębiorczość społeczna. Siła „wielkiej wizji”. Kluczowe dylematy managerskie i przywódcze.

5. Komunikacja lidera. Wizja, koncentracja, energia. Gospodarowanie własnymi zasobami. „Do ludzi, do rzeczy”. Sprawność komunikacyjna lidera – indywidualna i z zespołem.

6. Ludzie, zespół. Budowanie silnego zespołu. Kod wartości, spójność. Wszystkie oblicza motywacji.
7. Coaching, mentoring, counselling. Mitologia a realia coachingu. Prowadzenie ludzi do celu i rozwoju. Talent i jego realizacja, wygrywanie ograniczeń. Umiejętności i technologie prowadzenia ludzi – indywidualnie i w zespołach. Wychowanie partnerów i następców.

8. Nowe technologie a przywództwo. Technologia zmienia nas, my zmieniamy technologię. Przyszłość przywództwa. Nowe technologie i trendy w biznesie, sposobie pracy i organizowania się ludzi.

Zajęcia prowadzą między innymi:

DDumaNaSlider

Dariusz Duma

Filozof, przedsiębiorca, konsultant, trener i wykładowca z 20-letnim doświadczeniem w Polsce i za granicą, autor wydanej w 2016 roku książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”. Specjalista w zakresie zmian, zarządzania organizacjami, przywództwa i sprzedaży, zarządzania karierą liderów, filozofii i psychologii biznesu. Jako przedsiębiorca aktywnie kupuje, rozwija i sprzedaje spółki. Popularyzuje wiedzę, kompetencje i wartości związane z przedsiębiorczością, otwartością na zmiany, skutecznością i najwyższymi standardami działania w biznesie.

 

 

Iwona Wencel 06

Iwona Wencel

Od blisko 20 lat związana z zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi, przez ostatnie kilkanaście lat sprawując funkcję szefa departamentu i członka zespołu zarządzającego w dużych, międzynarodowych korporacjach branży FMCG i farmaceutycznej. W swojej pracy jako szef personalny, prowadziła sesje strategiczne zarządów współtworząc wizję, misję i wartości firmy, a także strategię personalna zgodną z tymi założeniami, oraz politykę zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami. Przeszła przez 3 fuzje, aktywnie współuczestnicząc w projektowaniu i wdrażaniu procesów integracyjnych i komunikacyjnych. Przeprowadzała także projekty restrukturyzacji firm włączając redukcję zatrudnienia (w tym zwolnienia grupowe) oraz całkowite zakończenie działalności firmy na polskim rynku (duży producent) wsparte programami outplacementowymi. Współdziałała także w projekcie budowania od podstaw organizacji produkcyjnej, włączając projektowanie wszystkich kluczowych procesów związanych z zarządzaniem personelem. Od 7 lat właściciel i Prezes firmy HR Biznes Partners specjalizującej się w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania zarządzania zasobami ludzkimi w unikalnej na polskim rynku koncepcji „Dyrektora Personalnego na Godziny”. Pasjonat i promotor idei HR Biznes Partneringu, z sukcesem wdrażając model w kilku różnych firmach branży FMCG i farmaceutycznej.

PDubnoKw

Piotr Dubno

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek (min. PLL LOT S.A. i PKO TFI S.A.), zarządzając obszarami finansów, sprzedaży i marketingu i informatyki. Zasiadał także w radach nadzorczych zarówno spółek publicznych notowanych na GPW (w tym między innymi w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, PGF S.A., Bakalland S.A.) jak i podmiotów prywatnych. Jest członkiem kapituły konkursu Best Annual Report oceniającego corocznie sprawozdania finansowe czołowych spółek notowanych na GPW, zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Jest Prezesem Zarządu Excelsior Capital, spółce specjalizującej się w modelowaniu finansowym i scenariuszowej analizie ryzyka inwestycyjnego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału Bankowości i Finansów. Posiada również certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), tytuł MBA University of Minnesota i licencję maklera papierów wartościowych. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu finansów, w tym między innymi podyplomowy program „Investment Decisions and Behavioral Finance” na Universytecie Harvarda.

KPrzybylskiKwadrat

Krzysztof Przybylski

Ekspert gamifikacji (wicemistrz Mistrzostw Świata Gamifikacji i Lojalności LoyaltyGames 2014), projektant procesów trwałego zaangażowania konsumentów i pracowników dla korporacji, startupów i organizacji non-profit. Łączy analityczne myślenie systemowe z głęboką fascynacją ludzką psychologią, aby tworzyć produkty i usługi, z których ludzie pragną korzystać. Najlepiej odnajduje się na styku technologii i nowych trendów biznesowych, gdzie wykorzystuje najlepsze praktyki zwinnego (Agile) zarządzania projektami, by skutecznie realizować wartość innowacji.
Wcześniej intrapreneur i analityk ds. innowacji w globalnej korporacji, obecnie partner w Gamfi. Niezmiennie ceniony prezenter, facylitator warsztatów UX i trendspotter.

JSantorski_kwadrat

Jacek Santorski

Psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, jest autorem 10 poczytnych książek. Prowadzi z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie dla top managerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 – 1999 założył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

StefanBatorySQ

Stefan Batory

Z wykształcenia matematyk, z zawodu przedsiębiorca i manager, z zamiłowania biegacz, ultramaratończyk. Założyciel notowanej na NewConnect spółki eo Networks S.A, która jako jedyna polska firma przez 7 lat z rzędu wyróżnianej w prestiżowym rankingu Deloitte Fast 50 CE najszybciej rosnących firm technologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zaprojektował, stworzył i rozwinął wiele startupów, w których odpowiednio zaprojektowane aplikacje internetowe prowadzą do zmian nawyków Klientów w realnym świecie,  m.in. Sensi Soft, iTaxi, Musli.TakJakChcesz.pl i Booksy. Jeden z nielicznych Polaków, którzy ukończyli morderczy Marathon des Sables, kilka biegów na dystansie 100 i więcej kilometrów,  rozumie doskonale i twórczo wykorzystuje podobieństwa losu przedsiębiorcy i specyfiki biegu ekstremalnego, zwłaszcza jeśli chodzi o dyscyplinę

KOSZT

Koszt programu Post-MBA edycja wiosna 2016:                      9.700 PLN + 23% VAT

Specjalna cena dla Absolwentów
Francuskiego Instytutu Zarządzania
i Klientów Chiltern Consultancy:                                                   8.900 PLN + 23% VAT

W opłatę wliczone są:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały do indywidualnego wykorzystania
 • dwie przerwy kawowe w ciągu dnia

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Zgadzam się na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest I.G.F. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (nazwa handlowa Francuski Instytut Zarządzania) z siedzibą w Warszawie.

Treść wiadomości

Chcę otrzymywać od I.G.F. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa handlowa Francuski Instytut Zarządzania) z siedzibą w Warszawie informacje droga mailową o aktualnej działalności i wydarzeniach organizowanych przez FIZ. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania ww. informacji. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także że w każdym czasie mogę zgodę wycofać.

Dodaj komentarz