Regulamin

Regulamin Studiów

Executive Master of Business Administration

 
Studia Executive Master of Business Administration prowadzone są przez Francuski Instytut Zarządzania (I.G.F. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) wraz z WWSB (Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu).

 1. Wykładowcami Studiów Executive MBA są praktycy – menedżerowie posiadający udokumentowane doświadczenie menedżerskie łączący doświadczenia zawodowe i z umiejętnością przekazywania wiedzy.
 2. Elementem systemu zapewnienia wysokiej jakości Studiów Executive MBA jest ocena pracy wykładowców/trenerów przez studentów dokonywana na zakończenie każdej sesji dydaktycznej.
 3. Rekrutacja do Programu Executive MBA obejmuje:
  • złożenie przez kandydata niezbędnych dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, Curriculum Vitae ),
  • rozmowę rekrutacyjną.
 4. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu, odrzuceniu lub umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej. W tym ostatnim przypadku Komisja podejmuje decyzję po zakończeniu ostatniej tury rozmów kwalifikacyjnych.
 5. Kandydaci powinni posiadać:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • minimum trzyletnią, potwierdzoną praktykę zawodową,
  • predyspozycje menedżerskie oraz warunki i motywację do uczestniczenia w programie.
 6. Student z I.G.F. Sp. z o. o. oraz WWSB i podpisują umowę o uczestniczeniu w studiach podyplomowych MBA.
 7. Program Executive MBA jest programem prowadzonym w systemie 17 (siedemnastu) odrębnych modułów (piątek 14.00 – 20.00 i sobota 9.00-17.00).
 8. Harmonogram Studiów Executive MBA znajduje się na stronie internetowej. Jeżeli z przyczyn obiektywnych przeprowadzenie zajęć w pierwotnie ustalonym terminie lub/i miejscu nie będzie możliwe, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o zmianie i wskaże nowy termin lub/i miejsce przeprowadzenia zajęć.
 9. Studia Executive MBA zakończone są egzaminem składającym się z pytań testowych oraz części opisowej („case”).
 10. Opłata za uczestniczenie w Studiach Executive MBA odbywa się wg harmonogramu płatności, który stanowi załącznik do umowy o uczestniczeniu w studiach podyplomowych MBA.

 
 
 

Spełniamy wymagania Standardu Usługi Szkoleniowo – Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) pod numerem rejestracyjnym certyfikatu: DEKRA/SUS/000651

SUS 2.0 Logo

Wersja PDF Regulaminu do pobrania