Dyplomy

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów Executive MBA wydawany przez Francuski Instytut Zarządzania od 1993 roku. Otrzymuje również Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania WWSB (Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu).
Świadectwo ukończenia studiów MBA upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.
Dyplom MBA FIZ