PROGRAM STUDIÓW

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.

Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą. Jak przygotować się na wyzwania zmieniającego się rynku pracy?

Zarządzanie zmianą – Jak skutecznie wdrożyć zmianę, w jaki sposób przygotować i wdrażać, aby osiągnąć cele biznesowe pomimo spodziewanego oporu?

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja  a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników?

Szkolenia i rozwój pracowników – jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu.  

Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i

wspierała osiąganie zakładanych celów? Czynniki kształtujące kulturę organizacji, wybrane modele. Narzędzia służące ocenie obecnej kultury, zmiany kultury w czasie, wpływ kultury na losy firmy. Jaką kulturę

organizacji stworzyć? Case: turkusowe organizacje.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 4

Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.

Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą – warsztaty.

 

Zarządzanie marketingowe 1 – Budowanie marki w XXI wieku

Fundamenty skutecznego marketingu w XXI wieku. Procesy i narzędzia obejmujące pojęcie marketingu strategicznego. Marka – tworzenie od podstaw i zarządzanie w dłuższym okresie czasu dla zwiększenia jej wartości i siły rynkowej. Czym się różni zarządzanie marką od zarządzania produktem? Jak bezkosztowo zweryfikować pomysły na nowe produkty, czy startup biznesowy? Kiedy nowe produkty wprowadzane pod istniejącą marką będą miały największe szanse na sukces?

 

Zarządzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych – jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosnących szumów reklamowych i szybko zmieniającego się rynku mediów.

Podstawowe pojęcia mediowe. Charakterystyka kategorii mediów. Teoria oddziaływania reklamy. Proces planowania kampanii. Praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.

Social media marketing – na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijającego się obszaru mediów?

Co to są media społecznościowe i na czym polega ich atrakcyjność? Zakres wykorzystania przez firmy. Social media marketing – wybrane metody budowania marki.

 

Komunikacja i autoprezentacja przed kamerą

Komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej. Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication. Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.

Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych.

 

Zarządzanie finansowe

I. Wyrażenie transakcji gospodarczych za pomocą liczb oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym czyli zrozumienie w jaki sposób podejmowane decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego spółki

  • Podstawowe zasady rachunkowości
  • Bilans  
  • Rachunek zysków i strat

II. Król sprawozdania finansowego czyli rachunek przepływów pieniężnych oraz jak czytać sprawozdanie finansowe, aby zauważyć istotne informacje wyrażone liczbami.

Czy firma może zbankrutować wykazując zyski w rachunku zysków i strat? Czy zawsze można ufać liczbom? Czy wynik to gotówka? Zyskowność czy płynność?

III. Z punktu widzenia inwestora – ocena atrakcyjności projektu. Podstawowe wskaźniki, które mogą zainteresować inwestorów, zarząd i pomóc odpowiedzieć na pytanie przy jakim poziomie przychodów osiągniemy oczekiwany zysk?

  • EBIT, EBITDA
  • Marża 
  • ROI, ROCE
  • i inne…

IV. Biegłość finansowa a wyniki finansowe

Zarządzanie kapitałem obrotowym. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników. Budżetowanie, analiza kosztów. Review zmian podatkowych.

 

Sprzedaż i negocjacje

Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych oraz cyfryzacji procesów sprzedażowych. Modele dystrybucyjne w punktu widzenia budowania omnichannel w organizacjach. Konstrukcje warunków handlowych jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.

Etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Różne style komunikacyjne partnerów negocjacyjnych i różne formy okazywania szacunku. Strategie i taktyki negocjacyjne. Kłamstwo w negocjacjach – mówić prawdę czy nie?

Trudne sytuacje negocjacyjne. Jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

 

Transformacja cyfrowa i nowe trendy

Transformacja cyfrowa. Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Zajrzymy do świata za 3-5 lat i omówimy:

wykorzystanie potencjału technologi do skutecznej komunikacji w nowych mediach, budowanie konkurencyjnej strategii firmy opartej o zrozumienie trendów społecznych, prezentację produktów, które zmienią świat i analizę przyszłych zmian na rynku pracy.

 

Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i zarządzanie cenami

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Kiedy nie opłaca się naprawiać przedsiębiorstwa: jakie są inne drogi? Fazy zarządzania kryzysowego. Kiedy wymieniać zarząd a kiedy nie? Krytyczne zasady zarządzania. Pierwsze 100 dni. Płynność jako warunek udanej naprawy. Narzędzia i metody przeprowadzania naprawy. Plan naprawczy.

Zarządzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

 

Strategia 1

Analiza strategiczna. Etapy rozwoju firmy wg L.E.Greinera. Analizy otoczenia konkurencyjnego: analiza PEST, analiza atrakcyjności sektora, macierz BCG, macierz GE. Strategia Błękitnego Oceanu: kanwy strategii AS-IS, mapa użyteczności nabywcy, analiza 3 warstw nie-klientów, analiza 6 ścieżek, macierz ERRC.

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

 

Strategia 2 – wycena przedsiębiorstwa, mechanizmy rynku giełdowego

Planowanie strategiczne metodą jednostronicowego planu strategicznego: trendy rynkowe, wartości, misja, unikalne kompetencje, obietnica marki, cele i inicjatywy strategiczne, krytyczne miary efektywności, komunikacja strategii w firmie, kaskadowanie odpowiedzialności, analiza silnych i słabych stron strategii.

Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:  wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.