Harmonogram

Harmonogramy edycji Executive MBA

18 - 19 października 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego. Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą. Jak przygotować się na wyzwania zmieniającego się rynku pracy?

25 - 26 października 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

 Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój.  Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i wspierała osiąganie zakładanych celów? Czynniki kształtujące kulturę organizacji, wybrane modele. Narzędzia służące ocenie obecnej kultury, zmiany kultury w czasie, wpływ kultury na losy firmy. Jaką kulturę organizacji stworzyć?

22 - 23 listopada 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

Zarządzanie zmianą – Jak skutecznie wdrożyć zmianę, w jaki sposób przygotować i wdrażać, aby osiągnąć cele biznesowe pomimo spodziewanego oporu?

29 - 30 listopada 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 4

Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.
Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą – warsztaty.

13 - 14 grudnia 2019: Komunikacja marketingowa, Social media marketing

17 - 18 stycznia 2020: Komunikacja w kryzysie, Autoprezentacja przed kamerą

 Komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej. Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication. Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.
Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych.

31 stycznia - 1 lutego 2020: Analiza strategiczna cz. 1.

Analiza strategiczna. Etapy rozwoju firmy wg L.E.Greinera. Analizy otoczenia konkurencyjnego: analiza PEST, analiza atrakcyjności sektora, macierz BCG, macierz GE. Strategia Błękitnego Oceanu: kanwy strategii AS-IS, mapa użyteczności nabywcy, analiza 3 warstw nie-klientów, analiza 6 ścieżek, macierz ERRC.

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

28 - 29 lutego 2020: Zarządzanie finansowe 1

13 - 14 marca 2020: Nowe trendy, Zarządzanie innowacjami

 Prowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup.
Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Zajrzymy do świata za 3-5 lat i omówimy:
wykorzystanie potencjału technologi do skutecznej komunikacji w nowych mediach, budowanie konkurencyjnej strategii firmy opartej o zrozumienie trendów społecznych, prezentację produktów, które zmienią świat i analizę przyszłych zmian na rynku pracy.

27 - 28 marca 2020: Zarządzanie finansowe 2

03 - 04 kwietnia 2020: Strategia, Analiza strategiczna cz. 2

 Analiza strategiczna. Etapy rozwoju firmy wg L.E.Greinera. Analizy otoczenia konkurencyjnego: analiza PEST, analiza atrakcyjności sektora, macierz BCG, macierz GE. Strategia Błękitnego Oceanu: kanwy strategii AS-IS, mapa użyteczności nabywcy, analiza 3 warstw nie-klientów, analiza 6 ścieżek, macierz ERRC.
Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

17 - 18 kwietnia 2020: Strategia marki

24 - 25 kwietnia 2020: Zarządzanie finansowe 3

8 - 9 maja 2020: Zarządzanie finansowe 4

22 - 23 maja 2020: Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie cenami

 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Kiedy nie opłaca się naprawiać przedsiębiorstwa: jakie są inne drogi? Fazy zarządzania kryzysowego. Kiedy wymieniać zarząd a kiedy nie? Krytyczne zasady zarządzania. Pierwsze 100 dni. Płynność jako warunek udanej naprawy. Narzędzia i metody przeprowadzania naprawy. Plan naprawczy.
Zarządzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

05 - 06 czerwca 2020: Sprzedaż, Rynek giełdowy

 Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych oraz cyfryzacji procesów sprzedażowych. Modele dystrybucyjne w punktu widzenia budowania omnichannel w organizacjach. Konstrukcje warunków handlowych jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne. 
Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego: wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

30 czerwca 2020: Egzamin

 

20 - 21 marca 2020

17 - 18 kwietnia 2020

24 - 25 kwietnia 2020

15 - 16 maja 2020

29 - 30 maja 2020

26 - 27 czerwca 2020

11 - 12 września 2020

25 - 26 września 2020

09 - 10 października 2020

16 - 17 października 2020

06 - 07 listopada 2020

20 - 21 listopada 2020

11 - 12 grudnia 2020

15 - 16 stycznia 2021

05 - 06 lutego 2021

19 - 20 lutego 2021

05 - 06 marca 2021

16 marca 2021: Egzamin

26 - 27 lutego 2021

12 - 13 marca 2021

26 - 27 marca 2021

16 - 17 kwietnia 2021

7 - 8 maja 2021

21 - 22 maja 2021

11 - 12 czerwca 2021

25 - 26 czerwca 2021

3 - 4 września 2021

17 - 18 września 2021

1 - 2 października 2021

22 - 23 października 2021

19 - 20 listopada 2021

3 - 4 grudnia 2021

17 - 18 grudnia 2021

14 - 15 stycznia 2022

18 - 19 lutego 2022