Wynik egzaminów – Lipiec 2016

Wynik egzaminów – Lipiec 2016

Zdali z wyróżnieniem:

Paweł Białka, Grzegorz Sabak, Robert Matysiak, Tomasz Krysiński, Tomasz Fill, Katarzyna Krauze, Wojciech Brzeski

Zdali:

Anna Bąk, Witold Choiński, Konrad Ciesiołkiewicz, Łukasz Guszcz, Wojciech Jeznach, Robert Kieczka, Maciej Maciejewski, Anna Marczyk-Skrzydlewska, Łukasz Niedbała , Jędrzej Oleszkiewicz, Anna Olewnik-Mikołajewska, Anna Rudnicka, Michał Sakowicz, Agnieszka Strzałkowska, Sebastian Sypień, Piotr Szczepanik, Rafał Szumański, Anna Tarnowska, Joanna Tarnowska, Justyna Drużyńska