Harmonogram

Harmonogramy edycji Executive MBA

31 marca – 1 kwietnia 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.

Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i wspierała osiąganie zakładanych celów?

21 – 22 kwietnia 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Talent management czyli skuteczne zarządzanie rozwojem pracowników i swoim własnym.

Jak rozpoznać Talent w organizacji i jak go rozwijać Marka osobista – kluczowy czynnik skutecznego zarządzania swoim rozwojem/życiem.

Szkolenia i rozwój pracowników – jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu. Kogo szkolić i jak szkolić. Ocena okresowa pracowników jako narzędzie rozwoju i motywacji.

19 – 20 maja 2017: Zarządzanie marketingowe 1 - Budowanie marki w XXI wieku

Na czym polega skuteczny marketing, jaką rolę pełni w nim marka oraz jak się ją tworzy od podstaw i zarządza w dłuższym okresie czasu,  to główne zagadnienia pierwszego modułu z marketingu.

Trendy marketingowe – „Od rzeczywistości do percepcji”. Proces tworzenia strategii marki. Segmentacje klientów. Tożsamość marki – czym jest, jaka jest jej rola i jak ją stworzyć ? Budowanie strategii marketingowych dla produktów . Kluczowe zasady zarządzania marką w długim czasie. Zasady skutecznego wprowadzania nowych produktów pod parasolem marki.  Architektury marek.

2 – 3 czerwca 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja  a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników? Prawdy i szkodliwe, powszechne mity dotyczące motywowania ludzi do efektywnej pracy. Wreszcie –  czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości.

Konstruowanie i wdrażanie skutecznych systemów płacowych i premiowych. Zarządzanie wynagrodzeniami.

Zarządzanie zmianą – budujemy nieznane czy unikamy tego, co nieuniknione? Analiza interesariuszy, psychologiczna dynamika procesu zmiany. Identyfikacja i likwidacja oporu wobec zmian. Co zwiększa szanse powodzenia zmiany, a co gwarantuje jej porażkę?

23 – 24 czerwca 2017: Zarządzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych – jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosnących szumów reklamowych i szybko zmieniającego się rynku mediów. Planowanie kampanii z perspektywy domu mediowego i praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.

Social media marketing – na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijającego się obszaru mediów.

8 – 9 września 2017: Zarządzanie finansowe 1

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?

Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?

Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

  • rachunek wyników
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • bilans finansowy i księgowy.

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…

Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy?

22 - 23 września 2017: Prawo. Negocjacje

Prawo spółek: jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą, sp. z o. o., S.A., spółką jawną i spółką komandytową  – i w jaki sposób je wykorzystać? Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – jak ją wyłączyć lub ograniczyć? Umowa spółki – jakich błędów nie popełnić?

Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.

Negocjacje:  etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Strategia i taktyka negocjacyjna. Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? –  „kłamstwo w negocjacjach”. Typologia zachowań –  jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

6 – 7 października 2017: Nowe trendy, Wstęp do zarządzania projektami

Nowi konsumenci i pracownicy – charakterystyka pokoleń X, Y, Z. Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Nowe trendy i gamifikacja w biznesie.

Zarządzanie projektami: cele projektu i jego wartość dodana. Ograniczenia projektowe – definicja i zależności. Interesariusze projektu – kim są i jaką odgrywają rolę. Określenie zakresu projektu – wymagania i kryteria sukcesu. Zarządzanie ryzykiem. Komunikacja w projekcie. Miara sukcesu projektu nie tylko w kontekście miar projektowych. Manifest Agile. Jak przeprowadzić transformację organizacji do scrum.

20 – 21 października 2017: Zarządzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów?

Podział kosztów na stale i zmienne; ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności?

3 – 4 listopada 2017: Zarządzanie finansowe 3

Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

17 - 18 listopada 2017: Public relations – Komunikacja i autoprezentacja przed kamerą

PR i komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej. Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication. Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.

Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy TVP.

1 – 2 grudnia 2017: Zarządzanie sprzedażą. Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem

Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych. Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Modele dystrybucyjne. Konstrukcje warunków handlowych, jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Fazy zarządzania kryzysowego.

15 – 16 grudnia 2017: Zarządzanie finansowe 4

Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing).

Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania

Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?

12 – 13 stycznia 2018: Zarządzanie finansowe 5

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.

Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.

Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie.

Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości.

Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości.

2 – 3 lutego 2018: Zarządzanie innowacjami. Zarządzanie cenami

Wprowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive)

Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage  (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup.

Zarządzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

16 – 17 lutego 2018: Strategia

Analiza strategiczna: Analiza trendów PEST; Analiza i ocena rynków i ich rozwoju; Analiza pozycji konkurencyjnej na rynku (analizy portfelowe); Analiza otoczenia konkurencyjnego; Analiza benchmarków branżowych i startupów technologicznych (potential market disruptors); Analiza możliwości ekspansji na rynki przyległe; Strategia błękitnego oceanu.

Planowanie strategiczne: Określenie misji i wizji przedsiębiorstwa; Model biznesowy; Definiowanie celów strategicznych; Definiowanie strategii konkurowania.

Operacjonalizacja strategii: Balance Scorecard; MBO; Tworzenie planu operacjonalizacji strategii.

2 – 3 marca 2018: Wycena Przedsiębiorstwa. Mechanizmy Rynku Giełdowego

Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:  wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

13 marca 2018 - Egzamin

27 - 28 października 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

 Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.

Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. 

Rola nowoczesnego HR-u.

17 - 18 listopada 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Zarządzanie karierą.

Szkolenia i rozwój pracowników. Motywacja i motywowanie. 

24 - 25 listopada 2017: Zarządzanie marketingowe 1

 Strategia marki.

08 - 09 grudnia 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

 Zarządzanie zmianą. Kultura organizacyjna.

15 - 16 grudnia 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 4

Turkusowe przedsiębiorstwa.
Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi. Konstruowanie i wdrażanie skutecznych systemów płacowych i premiowych.

26 - 27 stycznia 2018: Zarządzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych.
Social media marketing.

09 - 10 lutego 2018: Public relations

Komunikacja w kryzysie. Autoprezentacja przed kamerą.

23 - 24 lutego 2018: Zarządzanie finansowe 1

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?

Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?

Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

  • rachunek wyników
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • bilans finansowy i księgowy.

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…

Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy?

02 - 03 marca 2018: Zarządzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów?

Podział kosztów na stale i zmienne; ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności? 

16 - 17 marca 2018: Nowe trendy i zarządzanie innowacjami

Prowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage  (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup. 

Nowi konsumenci i pracownicy – charakterystyka pokoleń X, Y, Z. Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Nowe trendy i gamifikacja w biznesie.

23 - 24 marca 2018: Zarządzanie finansowe 3

Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

06 - 07 kwietnia 2018: Sprzedaż i negocjacje

Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych. Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Modele dystrybucyjne. Konstrukcje warunków handlowych, jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.

Negocjacje:  etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Strategia i taktyka negocjacyjna. Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? –  „kłamstwo w negocjacjach”. Typologia zachowań –  jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

20 - 21 kwietnia 2018: Zarządzanie finansowe 4

Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing).

Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania

Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?

11 - 12 maja 2018: Zarządzanie finansowe 5

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.

Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.

Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie.

Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości.

Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości.

25 - 26 maja 2018: Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i zarządzanie cenami

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Fazy zarządzania kryzysowego.

Proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

08 - 09 czerwca 2018: Strategia przedsiębiorstw

Analiza strategiczna: Analiza trendów rynkowych. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Operacjonalizacja strategii.

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

22 - 23 czerwca 2018: Strategia. Wycena przedsiębiorstwa, Mechanizmy rynku giełdowego

Strategia błękitnego oceanu. Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:  wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

03 lipca 2018 - Egzamin

20 - 21 kwietnia 2018:

18 - 19 maja 2018:

15 - 16 czerwca 2018:

29 - 30 czerwca 2018:

07 - 08 września 2018:

21 - 22 września 2018:

05 - 06 października 2018:

19 - 20 października 2018:

26 - 27 października 2018:

16 - 17 listopada 2018:

30 listopada - 01 grudnia 2018:

14 - 15 grudnia 2018:

11 - 12 stycznia 2019:

18 - 19 stycznia 2019:

15 - 16 lutego 2019:

22 - 23 lutego 2019:

08 - 09 marca 2019:

19 marca 2019 - Egzamin