Harmonogram

Harmonogramy edycji Executive MBA

27 - 28 października 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

 Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.

Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. 

Rola nowoczesnego HR-u.

17 - 18 listopada 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Zarządzanie karierą.

Szkolenia i rozwój pracowników. Motywacja i motywowanie. 

24 - 25 listopada 2017: Zarządzanie marketingowe 1

 Strategia marki.

08 - 09 grudnia 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

 Zarządzanie zmianą. Kultura organizacyjna.

15 - 16 grudnia 2017: Zarządzanie zasobami ludzkimi 4

Turkusowe przedsiębiorstwa.
Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi. Konstruowanie i wdrażanie skutecznych systemów płacowych i premiowych.

26 - 27 stycznia 2018: Zarządzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych.
Social media marketing.

09 - 10 lutego 2018: Public relations

Komunikacja w kryzysie. Autoprezentacja przed kamerą.

23 - 24 lutego 2018: Zarządzanie finansowe 1

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?

Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?

Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

  • rachunek wyników
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • bilans finansowy i księgowy.

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…

Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy?

02 - 03 marca 2018: Zarządzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów?

Podział kosztów na stale i zmienne; ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności? 

16 - 17 marca 2018: Nowe trendy i zarządzanie innowacjami

Prowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage  (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup. 

Nowi konsumenci i pracownicy – charakterystyka pokoleń X, Y, Z. Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Nowe trendy i gamifikacja w biznesie.

23 - 24 marca 2018: Zarządzanie finansowe 3

Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

06 - 07 kwietnia 2018: Sprzedaż i negocjacje

Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych. Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Modele dystrybucyjne. Konstrukcje warunków handlowych, jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.

Negocjacje:  etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Strategia i taktyka negocjacyjna. Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? –  „kłamstwo w negocjacjach”. Typologia zachowań –  jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

20 - 21 kwietnia 2018: Zarządzanie finansowe 4

Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing).

Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania

Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?

11 - 12 maja 2018: Zarządzanie finansowe 5

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.

Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.

Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie.

Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości.

Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości.

25 - 26 maja 2018: Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i zarządzanie cenami

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Fazy zarządzania kryzysowego.

Proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

08 - 09 czerwca 2018: Strategia przedsiębiorstw

Analiza strategiczna: Analiza trendów rynkowych. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Operacjonalizacja strategii.

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

22 - 23 czerwca 2018: Strategia. Wycena przedsiębiorstwa, Mechanizmy rynku giełdowego

Strategia błękitnego oceanu. Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:  wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

03 lipca 2018 - Egzamin

20 - 21 kwietnia 2018:

18 - 19 maja 2018:

15 - 16 czerwca 2018:

29 - 30 czerwca 2018:

07 - 08 września 2018:

21 - 22 września 2018:

05 - 06 października 2018:

19 - 20 października 2018:

26 - 27 października 2018:

16 - 17 listopada 2018:

30 listopada - 01 grudnia 2018:

14 - 15 grudnia 2018:

11 - 12 stycznia 2019:

18 - 19 stycznia 2019:

15 - 16 lutego 2019:

22 - 23 lutego 2019:

08 - 09 marca 2019:

19 marca 2019 - Egzamin