Dyplom 

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania. Otrzymuje również Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania WWSB (Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu). Świadectwo ukończenia studiów MBA upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.