Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
FRANCUSKIEGO INSTYTUTU ZARZĄDZANIA
MBA.EDU.PL
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez spółkę I.G.F. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nazwa handlowa Francuski Instytut Zarządzania) danych osobowych:

• Klientów i Kontrahentów;
• Innych osób kontaktujących się z I.G.F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się I.G.F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (telefonicznie oraz mailowo);
• Uczestników wydarzeń, w tym programu Executive MBA, organizowanych przez I.G.F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
• Osób zapisujących się do Newslettera;

1. DEFINICJE
1.1. Administrator - oznacza I.G.F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000146758, REGON: 011856630, NIP: 5251061697;
1.2. Cookies - czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu;
1.3. Cookies Administratora - czyli Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony www.mba.edu.pl;
1.4. Cookies Zewnętrzne - czyli Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony www.mba.pl;
1.5. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
1.6. Polityka - oznacza niniejszą Politykę prywatności;
1.7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1.8. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.mba.edu.pl;
1.9. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej
albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY, NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU
3.1. Newsletter
3.1.1. Użytkownik ma w Serwisie możliwość dokonania zapisu na Newsletter. Może tego dokonać w wyznaczonym w Serwisie miejscu. Aby skutecznie zapisać się na Newsletter należy podać imię i nazwisko, swój adres e-mail, numer telefonu po czym wcisnąć przycisk „WYŚLIJ” uprzednio zaznaczając zgodę na przesyłanie Newslettera.
3.1.2. Celem przetwarzania danych jest:
3.1.2.1. przesyłanie Newslettera;
3.1.2.2. informowanie Użytkownika o nowościach;
3.1.2.3. informowanie Użytkownika o produktach Francuskiego Instytutu Zarządzania;
3.1.2.4. informowanie o aktualnej działalności i wydarzeniach organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania;
3.1.2.5. udoskonalanie jakości treści Newslettera oraz lepszy dobór tych treści.
3.1.3. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez niego zgodą na otrzymywanie Newslettera.
3.1.4. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Użytkownika podane w celu otrzymywania Newslettera będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub dezaktywacji Newslettera – link do wypisania się z Newslettera znajduje się w każdej wiadomości, którą otrzymujesz.
3.2. Zarządzanie Serwisem i zapewnienie jego bezpieczeństwa
3.2.1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
3.2.1.1. właściwego zarządzania Serwisem. Zbierane dane to: adres IP, dane o sesji oraz dane o przeglądarce. Dane te są zbierane automatycznie.
3.2.1.2. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i innych Użytkowników. Zbierane dane, to: adres IP, nazwa przeglądarki, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane są automatycznie
3.2.2. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i jego Użytkowników.
3.2.3. Okres przechowywania danych osobowych:
Powyższe dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz jego bezpieczeństwa.
3.3. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw Użytkowników i w związku z tym archiwizowania ich żądań kierowanych do Administratora lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

W tym celu przechowywane Administrator będzie przechowywał następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj żądania, dane dotyczące realizacji tego żądania, opis zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenie jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej oraz opis podjętych działań w tym zakresie.
3.3.1. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co wynika z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
3.3.2. Okres przechowywania danych osobowych:
W celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw podmiotów danych i w związku z tym archiwizowania ich żądań kierowanych do Administratora lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności, dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
3.4. Działanie formularza kontaktowego
W celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego Administrator będzie przetwarzał podane przez niego dane.
3.4.1. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona przez niego zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3.4.2. Okres przechowywania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez niego zgodą, a dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
3.5. Przesyłanie treści o charakterze marketingowym jak oferty, informacje o aktualnej działalności lub organizowanych wydarzeniach
Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w szeroko rozumianych celach marketingowych, przez co Administrator rozumie możliwość przesyłania różnymi kanałami informacji o jego aktualnej ofercie, działalności czy organizowanych wydarzeniach.
Celem przetwarzania danych jest:
• informowanie Użytkownika o nowościach i aktualnej ofercie;
• informowanie Użytkownika o usługach Administratora;
• przedstawianie spersonalizowanych ofert;
• wysyłanie zaproszeń na organizowane wydarzenia.
3.5.1. Podstawa przetwarzania danych osobowych:
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3.5.2. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Użytkownika, które podał, aby otrzymywać treści marketingowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez niego sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
4. ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES
4.1. Administrator ceni prywatność Użytkowników Serwisu, dlatego pragnie niniejszym poinformować, w jaki sposób korzysta z plików Cookies i innych podobnych technologii (łącznie nazywanych „Cookies”).
4.2. Administratorem danych osobowych zebranych za pomocą Cookies jest I.G.F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4.3. Administrator wykorzystuje pliki Cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików Cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików Cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików Cookies.
4.4. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.
W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego za ich pośrednictwem. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Użytkowników oprogramowanie i dostosować ustawienia Serwisu indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną im wartość.
4.5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą.
4.5.1. Ze względu na cykl życia Cookies dzieli się na:
4.5.1.1. sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
4.5.1.2. trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
4.5.2. Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, Cookies dzieli się na:
4.5.2.1. własne – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu Administratora,
4.5.2.2. osób trzecich (naszych partnerów) - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis Administratora.
4.6. Niezbędne Cookies
4.6.1. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki Cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki Cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.6.2. Użytkownik nie może wyłączyć tych plików Cookies, ponieważ są one niezbędne by Serwis działał prawidłowo. Dzięki nim możemy także zapobiegać oszustwom i wykrywać błędy.
4.6.3. Te pliki Cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć.
4.7. Funkcjonalne i analityczne pliki Cookies
4.7.1. Funkcjonalne pliki Cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki Cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
4.7.2. Analityczne pliki Cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po Serwisie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki Cookies są agregowane, nie mają więc
na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki Cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
4.8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików Cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.
4.9. Jakie informacje o Użytkowniku zbiera Administrator?
4.9.1. Za pomocą Cookies Administrator może zbierać następujące informacje o Użytkowniku:
4.9.1.1. dane dotyczące urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej),
4.9.1.2. dane dotyczące wizyt w Serwisie (m.in. czas i długość wizyty, data, odwiedzane podstrony, dane dotyczące wyszukiwania).
4.10. Pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez okres 1 roku.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
5.3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (W przypadku, gdy dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, może on ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przeze Administratora tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Użytkownika zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.);
6.2. Prawo dostępu do danych osobowych;
6.3. Prawo żądania sprostowania danych osobowych;
6.4. Prawo żądania usunięcia danych osobowych;
6.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
6.7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
7. Prawo do wniesienia skargi – jeśli Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa) lub innego organu nadzorczego.
8. ODBIORCY DANYCH
8.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy, agencje marketingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
9.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
9.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
9.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWCH
10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie,
w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
10.2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
10.3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i podmioty współpracujące gwarantowały stosowanie odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
Administratora.
11. KONTAKT
Celem umożliwienia Użytkownikom skorzystania z ich praw Administrator wskazuje następujący adres e-mail mba@mba.edu.pl oraz adres korespondencyjny: ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa.