KADRAWe Francuskim Instytucie Zarządzania kadra dydaktyczna jest złożona wyłącznie z praktyków biznesu, którzy czynnie zajmują się zarządzaniem. Uwiarygadniają ich realne biznesowe osiągnięcia.

Piotr Dubno

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek (min. PLL LOT S.A. i PKO TFI S.A.), zarządzając obszarami finansów, sprzedaży, marketingu i informatyki. Zasiadał także w radach nadzorczych zarówno spółek publicznych notowanych na GPW (w tym między innymi w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, PGF S.A., Bakalland S.A.) jak i podmiotów prywatnych. Jest członkiem kapituły konkursu Best Annual Report Instytutu Rachunkowości i Podatków oceniającego corocznie sprawozdania finansowe czołowych spółek notowanych na GPW. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Obecnie jest
Prezesem spółki specjalizującej się w zaawansowanym raportowaniu, modelowaniu finansowym i scenariuszowej analizie ryzyka inwestycyjnego.

Dariusz Użycki

Regional Head of the Industrial Practice for CEE & CIS w Pedersen & Partners Executive Search. Wcześniej pracował ponad 14 lat jako Senior Manager w branży rekrutacyjnej koncentrując się na pozyskiwaniu wyższej kadry zarządzającej w sektorze B2B w regionach CEE i CIS. Posiada doświadczenie zawodowe związane z rozwojem przywództwa i executive coaching. Autor książki „Czy jesteś tym, który puka” oraz artykułów w Harvard Business Review Polska oraz CorporateGovernance.

Dariusz Duma

Filozof, przedsiębiorca, konsultant, trener i wykładowca. Dyrektor wykonawczy Family Business Network Poland. Specjalista w zakresie zmian, zarządzania organizacjami, przywództwa i sprzedaży, zarządzania karierą liderów, filozofii i psychologii biznesu. Popularyzuje wiedzę, kompetencje i wartości związane z przedsiębiorczością, otwartością na zmiany, skutecznością i najwyższymi standardami działania w biznesie. Autor książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”.

Edyta Kąkol

20 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 16 lat w finansach firm międzynarodowych oraz polskich, obecnie pełni rolę Dyrektora Finansowego ds. Księgowości i Controllingu.

Jest odpowiedzialna za rozwijanie procesów controllingowych i raportowania. Specjalizuje się we wdrażaniu i usprawnianiu procesów finansowych z wykorzystaniem technologii. Aktualnie odpowiedzialna za obszary: księgowość, podatki, order to cash, raportowanie statutowe i zarządcze, przygotowywanie budżetów rocznych oraz ich aktualizacja. Pełni rolę mentora merytorycznego, skutecznie przekazując wiedzę pracownikom i menedżerom, budując efektywne zespoły.

Maciej Kraus

Wykłada ekonomię behawioralną na Stanford University oraz London Business School, a u nas od lat prowadzi zajęcia z zarządzania cenami. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami na rynkach B2B i B2C na całym świecie. Doradzał zarówno globalnym koncernom (m. in. Siemens, Daimler, Johnson&Johnson, Cemex), jak i MŚP. Jest współzałożycielem wielu start-upów, partnerem w funduszu VC Movens Capital, mówcą TED i autorem książek.

Paweł Markowski

Jest ekspertem od tworzenia nowych produktów, modeli biznesowych oraz strategii skalowania biznesu. Obecnie współwłaściciel rodzinnego biznesu, inwestor i członek rady nadzorczej Unibep S.A. Doradca zarządów dużych firm i mentor start-upów. W latach 2014-2016 był Członkiem Zarządu Benefit Systems SA, odpowiadającym za rozwój nowych produktów. Wcześniej był Członkiem Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie BSH, odpowiadającym za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 był związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego, a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw.

Paweł Tkaczyk

Jak sam twierdzi – zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą – piszę blog o budowaniu marki, popełnił trzy książki: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” oraz „Narratologia”. Prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media. Kocha literki niemal w każdej – poza Comic Sans – formie.  

Agnieszka Szczodra-Hajduk

Adwokat w międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells. Kieruje Praktyką Prawa Pracy i doradza polskim i zagranicznym klientom w kwestiach dotyczących pracowników, kadry wyższego szczebla, top management i związków zawodowych. Specjalizuje się w przejęciach zakładów pracy, systemach motywacyjnych i odpowiedzialności pracowników wobec pracodawców. Prowadzi wykłady i konferencje. Jest autorem licznych publikacji prawnych.

Aleksandra Olek-Pawłowska

Specjalizuje się w komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzaniu problemem. Jest dyrektorem generalnym Point of View, Communications Consultancy, gdzie nadzoruje wszystkie strategiczne projekty. Pracowała w Arthur Andersen w dziale audytu w Warszawie i Londynie, prowadziła dział marketingu w Burson-Marsteller, była zastępcą Dyrektora Generalnego firmy Burson-Marsteller.

Krzysztof Przybylski

Od kilkunastu lat tworzy systemy IT i produkty cyfrowe (B2B i B2C), współpracując z międzynarodowymi korporacjami, startupami i organizacjami non-profit. Łączy analityczne myślenie systemowe z fascynacją psychologią behawioralną, aby projektować produkty i usługi, z których ludzie pragną korzystać. Wprowadzał produkty na rynki w Polsce, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. Żyje trochę w przyszłości, aktywnie wypatrując nadchodzących trendów i eksperymentując z nimi, zanim staną się powszechne i oczywiste. Interesują go przede wszystkim zmiany zachodzące się na styku technologii i biznesu, a najbardziej te dotyczące projektowania organizacji, w których skutecznie realizuje się wartość innowacji. Tworzył kulturę organizacyjną w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach, która napędzała ich wzrost, ale też zwiększała zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Nagradzany ekspert gamifikacji, certyfikowany praktyk Agile (w zarządzaniu projektami i organizacjami), facylitator i mentor.  

Andrzej Lewandowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie i Uniwersytetu Londyńskiego (Royal Holloway College) – MBA in International Management, chirurg, nauczyciel, menedżer, biznesmen, konsultant. Pracował w wielu krajach, na różnych kontynentach, w środowiskach wielokulturowych.

Od 1974 do 1989 pracował w Klinikach i Oddziałach Chirurgicznych w Polsce, Anglii, Afryce. W latach 1989 – 2004 pracował na różnych stanowiskach menedżerskich (od kierownika produktu przez szefa sprzedaży po dyrektora generalnego) w dużych międzynarodowych korporacjach. Ma na swoim koncie spektakularne wzrosty sprzedaży i zyskowności dzięki zmotywowaniu sfrustrowanego zespołu, wieloletnie relacje z klientami, udaną zmianę kultury organizacji i sukcesy w negocjacjach międzynarodowych. Autor programów: "Różnice międzykulturowe w biznesie", "Kultura innowacji", "Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji", "Kreatywność i innowacyjność w biznesie", "Negocjacje międzykulturowe".

Igor Gielniak

Posiada 35 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 20 lat jako menedżer w zarządach firm w branżach IT, produkcji wentylatorów przemysłowych, mebli biurowych, głównie rynki B2B. Po przejściu bardzo poważnego kryzysu we własnym przedsiębiorstwie zaczął od 2002 roku prowadzić naprawy/restrukturyzacje jako menedżer ds. kryzysowych. Przeprowadził kilkanaście przedsiębiorstw przez najtrudniejszy okres – ocierania się o bankructwo. Prowadzi z tej dziedziny zajęcia w formie warsztatów, podczas których prezentuje przykłady z własnego doświadczenia. Oprócz turnaround management posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, IT, księgowości zarządczej, controllingu i logistyce. 

Marcin Ledworowski

Obecnie jako Członek Zarządu odpowiada za obszar biznesu i informatyki Banku Pocztowego. Zaczynał jako programista systemów bankowych i finansowych w firmach software-owych. Był szefem i członkiem wielu projektów informatycznych i finansowych Banku Pocztowego i Poczty Polskiej (do 2002). W kolejnych latach w ramach działalności konsultingowej realizował projekty w zakresie strategii i zarządzania IT. W latach 2006 - 2007 pracował w pionach sprzedaży i marketingu nowych operatorów komórkowych GSM - brał udział w tworzeniu marki Play (P4) i Extreme Mobile (Centernet). Był współtwórcą pionierskiej firmy badawczej wykorzystującej neuromarketing (2008). Od 2009 do 2020 roku w Grupie BIK – najpierw jako wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor SA gdzie odpowiadał za marketing, IT i nowe produkty, później dyrektor operacyjny BIK SA. W latach 2014-2017 członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej. Współtwórca portalu HomoDigital.pl, poświęconego tematyce sztucznej inteligencji i wyzwaniom cyfrowego świata.

Marcin Dyliński

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transformacji digitalowych przedsiębiorstw, zarządzania różnorodnymi kanałami sprzedaży, marketingiem efektywnościowym oraz business development. Specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, transformacji cyfrowej, wdrażaniu produktów na rynek, budowie kanałów sprzedaży. Realizował liczne projekty związane rozwojem i optymalizacją. Ma duże doświadczenie w zakresie digitalowych projektów rozwojowych oraz transformacyjnych, zarządzał macierzowymi i zdalnymi strukturami na różnych szczeblach kariery, polityką handlową, przygotowywaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży i marketingowych. Budował swoje doświadczenia na rynkach: dystrybucyjnym, telekomunikacyjnym oraz wydawniczym. W takich firmach jak: Zibi Sp. z o.o., Orange Polska S.A. oraz w Grupie PWN (jako członek zarządu spółki PZWL oraz ePWN).

Krzysztof Ogonowski

Ekspert w zakresie zarządzania zmianą i projektami oraz rozwoju przywództwa w erze cyfrowej. Ma prawie 20 lat doświadczenia we wdrażaniu strategicznych zmian (w tym transformacji biznesowej, zmian związanych z digitalizacją) w największych firmach w Polsce i w Europie m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej oraz usług dla biznesu. Uczestniczył w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współzałożycielem ACMP (Association of Change Management Professionals) - globalnej organizacji zrzeszającej praktyków zarządzania zmianą. Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie Change Management i pracuje w globalnej sieci ekspertów PROSCI. Od 25 lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na studiach MBA w zakresie wdrażania strategii oraz Project i Change Management. 

Dorota Osman

Dziennikarka telewizyjna, lektorka, trener. 25 lat doświadczenia praktycznego w telewizji. We Francuskim Instytucie Zarządzania od lat prowadzi zajęcia z występów publicznych i przed kamerą (w ramach modułu PR).