Roczne studia MBA

w języku polskim

Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania


85% uczestników trafia do Instytutu z polecenia absolwentów


 • Stale aktualizujemy i doskonalimy program dostosowując go do zmieniających się potrzeb studentów i realiów rynku;
 • Czerpiemy z 30 lat doświadczeń;
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie praktycy biznesu – eksperci i pasjonaci swojej dziedziny, w formule nauka przez doświadczenie, w grupie zrekrutowanej wg klucza różnorodności doświadczeń;
 • W DNA Francuskiego Instytutu Zarządzania wpisana jest elastyczność w kontekście operacyjnym i merytorycznym, a także troska o potrzeby każdego studenta oraz wspieranie integracji społeczności Instytutu.

Formuła

 • Cykl 17 dwudniowych zjazdów – spotkania średnio 2 razy w miesiącu: w piątki (14:00-20:00) i soboty (9:00-17:00);

 • Interaktywna formuła zajęć – warsztaty, seminaria, case study;

 • Praca zespołowa na własnych case’ach biznesowych studentów plus mentoring w ramach modułu Idea-to-Market.

Program ramowy
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie marketingowe
 • Komunikacja i autoprezentacja przed kamerą
 • Zarządzanie finansowe i controlling
 • Sprzedaż i negocjacje
 • Transformacja cyfrowa i nowe trendy
 • Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie cenami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Mechanizmy rynku giełdowego
 • Cykl Idea-to-market

Cele

 • Dostarczenie praktycznych narzędzi do rozwiązywania realnych problemów biznesowych;
 • Wzmocnienie kompetencji menedżerów, by potrafili w codziennych działaniach i decyzjach uwzględniać wszystkie wymiary prowadzenia biznesu;
 • Świeże spojrzenie na praktykę zarządzania;
 • Refleksja – kontynuacja rozwoju osobistego menedżera;
 • Networking i sparring-partnerstwo z praktykami biznesu – wykładowcami, studentami, absolwentami Instytutu.

Kadra dydaktyczna jest złożona wyłącznie z praktyków biznesu, którzy czynnie zajmują się zarządzaniem. Uwiarygadniają ich realne biznesowe osiągnięcia.

Uczestnicy

Wierzymy, że to uczestnicy współtworzą MBA, dlatego tak ważna jest rekrutacja. Główną zasadą doboru grupy jest różnorodność: zarówno profili uczestników (marketingowcy, finansiści, specjaliści HR, itd.), jak i branż, wielkości organizacji, a co za tymi idzie różnorodność doświadczeń i perspektyw. Kluczowa jest gotowość studenta do wzięcia udziału w programie. Sprawdzamy to podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dyplom


Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania. Otrzymuje również Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania WWSB (Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu). Świadectwo ukończenia studiów MBA upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Co nas wyróżnia?
 • 30 lat programu MBA 
 • 100% wykładowcy praktycy biznesu
 • Studia trwają 1 rok
 • Autorski dobór grup
 • 85% uczestników z polecenia
 • Wyjątkowa atmosfera