Executive Business Development

Program Post MBA – Executive Business Development to cykl dziewięciu jednodniowych szkoleń dla kadry zarządzającej na poziomie Post MBA, w całości dedykowany rozwojowi biznesu i prowadzony tylko przez praktyków biznesu. Powstał z myślą o osobach, które chcą poznać całe spektrum szans rozwoju i systemowo rozwijać firmę.


Jeśli Twoja firma napotkała barierę wzrostu lub nie nadąża operacyjnie za wzrostem - to program jest właśnie dla Ciebie.

Spotykamy się raz w miesiącu w piątek w godzinach 9:00-16:30 lub 17:00.


Cele

  • Kontynuacja rozwoju osobistego menedżerów – kształtowania silnej osobowości kreatora i lidera rozwoju biznesu,
  • Dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do doskonalenia modelu biznesowego firmy i narzędzi do skalowania
    firmy,
  • Wypracowanie planów rozwoju dla biznesów uczestników programu,
  • Networking i sparring z praktykami biznesu – wykładowcami, studentami i absolwentami Instytutu.

Program ramowy

1. DŹWIGNIE ROZWOJU

Budowa przywództwa wspierającego rozwój, przełamywanie własnych barier rozwoju. Budowa wizji rozwoju angażującej zespół. Etapy i bariery rozwoju firmy.

2. MODEL BIZNESOWY

Identyfikacja kluczowych kompetencji oraz barier i dźwigni rozwoju firmy. Tworzenie i doskonalenie modelu biznesowego. Testowanie hipotez rozwoju firmy. Planowanie i realizacja pivotów modelu.

3. ROZWÓJ PRODUKTÓW / OFERTY

Tworzenie, testowanie i wdrażanie nowych produktów lub usług. Skracanie time-to-market. Rola designu.

4. SKALOWANIE SPRZEDAŻY

Planowanie Go-to-market: definiowanie rynku, kanałów sprzedaży i modelu cenowego. Skalowanie zespołów sprzedaży, współpraca z dystrybutorami, ekspansja na rynki zagraniczne.

5. E-BIZNES / DIGITAL

Transformacja cyfrowa modelu biznesowego firmy. Digitalizacja oferty i kanałów sprzedaży. Skalowanie sprzedaży internetowej i omnichannel.

6. SKALOWANIE PROCESÓW

Identyfikacja i przełamywanie wąskich gardeł operacyjnych, skalowanie produkcji i logistyki. Fundamenty wdrażania lean management / lean manufacturing z perspektywy szefa firmy.

7. FINANSOWANIE ROZWOJU

Modele finansowania rozwoju, analiza i wycena inwestycji. Pozyskiwanie kapitału - banki, dotacje UE, fundusze inwestycyjne, wejście na giełdę.

8. SKALOWANIE ZESPOŁU

Budowa kultury organizacyjnej wspierającej rozwój firmy, zarządzanie przez wartości. Premiowanie rozwoju, partycypacja w zyskach, opcje na akcje. Wzmacnianie kadry średniego szczebla, dobór struktury organizacyjnej.

9. EGZEKWOWANIE ROZWOJU

Mój plan rozwoju – prezentacje studentów. Wdrażanie planu rozwoju biznesu - definiowanie kluczowych wskaźników, zarządzanie portfelem projektów rozwojowych, przeglądy i aktualizacja strategii.


Uczestnicy

Absolwenci Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz wszyscy menedżerowie wyższego szczebla – po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego, który ma na celu zapewnienie harmonijnej współpracy, komunikacji i twórczej wymiany w grupie.

Wykładowcy/Trenerzy

Eksperci-praktycy z obszaru z odpowiednich dziedzin zarządzania. Opiekunem merytorycznym programu jest wykładowca Instytutu Paweł Markowski - ekspert od tworzenia i doskonalenia nowych produktów, modeli biznesowych oraz strategii skalowania biznesu, doradca zarządów dużych firm i mentor start-upów. W ramach studiów EMBA prowadzi program Idea-to-market.


Zajęcia prowadzą między innymi :

Paweł Markowski

Lider rozwoju biznesu z doświadczeniem pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych. Jest ekspertem od tworzenia i doskonalenia nowych produktów, modeli biznesowych oraz strategii skalowania biznesu. Doradca zarządów dużych firm i mentor start-upów. Obecnie współwłaściciel rodzinnego biznesu, członek rad nadzorczych Unibep S.A. i Polwax S.A. oraz partner założyciel Shaping Scale – firmy doradczej wyspecjalizowanej w skalowaniu biznesu. W latach 2014-2016 był Członkiem Zarządu Benefit Systems SA, odpowiadającym za rozwój nowych produktów. Wcześniej był Członkiem Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie B/S/H, odpowiadającym za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 był związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego, a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw. W latach 2001-2008 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz był Członkiem Zarządu BPI Polska – firmy doradczej specjalizującej się w strategiach rozwoju i transformacjach przedsiębiorstw.


Julian Stec

Praktyk biznesu oraz coachingu od blisko 25 lat związany z branżą farmaceutyczną. Doświadczenie zdobywał w działach sprzedaży, marketingu, badań i rozwoju firm farmaceutycznych oraz prowadzących badania kliniczne na zlecenie. Zarządzał zespołami w Polsce, Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Obecnie kieruje działami badań w Polsce oraz Europie Wschodniej firmy AbbVie. Od kilkunastu lat pracuje równolegle jako coach wspierając rozwój liderów oraz ich zespołów. Jest współtwórcą i współwłaścicielem firmy szkoleniowo-coachingowej WINGS Szkoła Coachingu.


Marcin Ledworowski

Obecnie jest konsultantem cyfrowej transformacji w firmie konsultingowej Shaping Scale i zajmuje się m.in. projektem traktującym o ludzkiej i sztucznej inteligencji w cyfrowym świecie. Ukończył studia telekomunikacyjne i studia podyplomowe MBA w Gdańsku University of Strathclyde & GFKM. Zaczynał jako programista systemów bankowych i finansowych w firmach software-owych. Był szefem i członkiem wielu projektów informatycznych i finansowych Banku Pocztowego i Poczty Polskiej ( do 2002). W kolejnych latach w ramach działalności konsultingowej realizował projekty w zakresie strategii i zarządzania IT. W latach 2006 - 2007 pracował w pionach sprzedaży i marketingu nowych operatorów komórkowych GSM - brał udział w tworzeniu marki Play (P4) i Extreme Mobile (Centernet). Był współtwórcą pionierskiej firmy badawczej wykorzystującej neuromarketing (2008). Od 2009 do 2020 roku w Grupie BIK – najpierw jako wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor SA gdzie odpowiadał za marketing, IT i nowe produkty, później dyrektor operacyjny BIK SA. W latach 2014-2017 członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.


Lucjan Kornicki

Partner zarządzający OpEx Group, specjalizujący się w zagadnieniach Lean Management, w szczególności Shopfloor Management, projektowanie fabryk i linii zorientowanych na przepływ, optymalizacja logistyki wewnętrznej i magazynu, mapowanie i projektowanie strumieni wartości. Pracował na Politechnice Wrocławskiej realizując międzynarodowe projekty naukowo-badawcze oraz był członkiem Programu Lean Manufacturing (obecnie Lean Enterprise Institute), gdzie pracował jako konsultant i trener. W tym czasie miał okazję zdobywać wiedzę i doświadczenie współpracując z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie m.in. Jamesem P. Womack’iem, Danielem T. Jones’em czy Johnem Shook’iem. Następnie pracował jako konsultant w Kaizen Institute, po czym nawiązał współpracę z firmą Staufen, dla której realizował projekty doradcze w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Portugalii i Polsce. Kolejnym wyzwaniem było zbudowanie polskiego oddziału firmy Staufen we Wrocławiu, którego był prezesem w latach 2007 – 2013. W tym czasie realizował projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla takich firm jak MAN Trucks & Busses, Alstom, Recaro, BZWBK, Zelmer i wielu innych.


Dariusz Michalski

Executive coach (ICF Professional Certified Coach), mentor, konsultant oraz trener o dużym osobistym doświadczeniu menedżerskim zdobytym w trakcie 15 lat pracy dla międzynarodowych korporacji. Pełnił funkcje Dyrektora Marketingu w firmie RJR Tobacco (Camel, Salem, Winston), Dyrektora Marketingu i Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w firmie Seagram (Chivas   Regal, Martell), Dyrektora Zarządzającego, Prezesa w firmie Volvo Auto Polska. Ma bogate doświadczenia z przewodzenia dużym zespołom ludzkim i koordynowania pracy międzynarodowych grup projektowych. Łącznie przeprowadził ok. 2200 godzin coachingu indywidualnego i ok. 1000 godzin coachingu zespołowego/grupowego a także 120 dni warsztatów i szkoleń dotyczących przywództwa oraz kompetencji menedżerskich.