Dziękujemy za przesłanie wiadomości.*

Do usłyszenia!
Zespół Francuskiego Instytutu Zarządzania

Przesłanie profilu nie zastępuje formalnej rozmowy kwalifikacyjnej.