Akademia Przywództwa

Program Post MBA – Akademia Przywództwa to cykl ośmiu jednodniowych szkoleń dla kadry zarządzającej na poziomie Post MBA, którego celem jest doskonalenie menedżerów i liderów w obszarze przywództwa i umiejętności menedżerskich.

Tematyka zajęć została dobrana w odpowiedzi na potrzeby i opinie menedżerów – Absolwentów Programu MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania (już 30 edycji) oraz ponad 20-letnie doświadczenia pracy doradczo-szkoleniowej Chiltern Consultancy International Polska.
Pomysłodawcą programu i jego opiekunem merytorycznym jest Dariusz Duma - konsultant, przedsiębiorca, trener i wykładowca z ponad 20 letnim doświadczeniem w Polsce i za granicą, autor wydanej w 2016 roku książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”.

Spotykamy się raz w miesiącu w piątek w godzinach 9:00-16:30 lub 17:00.

Metody

Zajęcia są prowadzone w sposób praktyczny, w oparciu o realne sytuacje biznesowe uczestników, które wzbogacają dyskusję i pozwalają na wymianę wartościowych doświadczeń, punktów widzenia, wzajemne inspirowanie się, wymianę pomysłów, kontaktów biznesowych i budowanie relacji. 
Łączymy uczenie się w grupie z pracą indywidualną. Nie bez powodu praca indywidualna robi dziś taką karierę, przyjmując postać coachingu, mentoringu czy po prostu indywidualnego doradztwa. Każdy z uczestników programu Akademia Przywództwa otrzymuje w ramach zajęć jedną sesję takiego indywidualnego prowadzenia w dowolnym momencie programu, podczas której będzie mógł m.in. zdefiniować i zweryfikować swoje cele rozwojowe, zaplanować optymalną strategię uczenia się oraz zaplanować praktyczne działania w ramach programu i poza nim, które będą się składały na realny, wartościowy rozwój w czasie trwania programu. Sesję poprowadzi Dariusz Duma.


Cele

 • Zapewnienie kontynuacji własnego rozwoju menedżerom, którzy mają już za sobą wiele doświadczeń praktycznych i edukacyjnych, programy MBA, studia, studia podyplomowe i szkolenia, a są świadomi, że inwestowanie we własny rozwój jest z jednej strony obowiązkiem lidera, a z drugiej – jedną z najbardziej rentownych, a jednocześnie pewnych inwestycji;
 • Dostarczenie wiedzy, umiejętności i narzędzi z dziedziny przywództwa i rozwoju menedżerskiego do zastosowania we własnym biznesie/organizacji;
 • Stworzenie doświadczenia grupy – przestrzeni do wymiany doświadczeń menedżerskich, zobaczenia siebie w różnych sytuacjach – dla liderów o różnych profilach, z rozmaitych branż i rodzajów firm, możliwość doświadczenia peer-coachingu i sparring-partnerstwa w rozwoju wyższej kadry managerskiej;
 • Przeciwdziałanie rutynie, wypaleniu, spadkowi energii i samotności lidera.

Tematyka szkoleń

 •  Moje przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. Skuteczność a satysfakcja. Talent, przeznaczenie czy decyzja? Zawód czy sposób bycia? Umiejętności i postawy lidera we mnie. Lider – zespołu, firmy, siebie – poziomy przywództwa. W imię czego? Prawdziwe wartości – mądrość, autorytet?
 •  Strategiczna mądrość lidera. Dyscyplina strategii a elastyczność – w myśleniu i działaniu. Zmysł biznesowy, szukanie okazji, wyobraźnia rynkowa, śledzenie trendów. Jak „policzyć biznes” i policzyć zasoby. Blue – red ocean. Kreatywność strategiczna i życiowa.
 •  Zmiana żywiołem lidera. Wizja – dobra wizja. Wizja odczarowana. Planowanie i wdrażanie zmian. Style i umiejętności działania w zmianie. Czarny łabędź. Lider zmian we mnie. Oswajanie zmian. „Gibkość” systemu i organizacji, uczenie się zmiany. Opory – we mnie, w ludziach, w świecie? Pożądane i niepożądane reakcje na zmiany dzisiejszego świata i organizacji. Kompetencje przyszłości.
 • Anatomia przedsiębiorczości. Na swoim czy u kogoś? Przywództwo korporacyjne, small-businessowe i start-upowe. Przedsiębiorczość społeczna. Siła „wielkiej wizji”. Kluczowe dylematy menedżerskie i przywódcze.
 •  Komunikacja lidera. Wizja, koncentracja, energia. Gospodarowanie własnymi zasobami. „Do ludzi, do rzeczy”. Sprawność komunikacyjna lidera – indywidualna i z zespołem.
 •  Ludzie, zespół. Budowanie silnego zespołu. Kod wartości, spójność. Wszystkie oblicza motywacji.
 •  Coaching, mentoring, counselling. Mitologia a realia coachingu. Prowadzenie ludzi do celu i rozwoju. Talent i jego realizacja, wygrywanie ograniczeń. Umiejętności i technologie prowadzenia ludzi – indywidualnie i w zespołach. Wychowanie partnerów i następców.
 •  Nowe technologie a przywództwo. Technologia zmienia nas, my zmieniamy technologię. Przyszłość przywództwa. Nowe technologie i trendy w biznesie, sposobie pracy i organizowania się ludzi.

Uczestnicy

Absolwenci Francuskiego Instytutu Zarządzania, menedżerowie korzystający ze szkoleń i doradztwa w Chiltern Consultancy oraz wszyscy menedżerowie wyższego szczebla – po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego, który ma na celu zapewnienie harmonijnej współpracy, komunikacji i twórczej wymiany w grupie.

Wykładowcy/Trenerzy

Eksperci-praktycy z obszaru przywództwa oraz odpowiednich dziedzin zarządzania, sprawdzeni we współpracy z Francuskim Instytutem Zarządzania oraz Chiltern Consultancy. Merytoryczną opiekę nad programem sprawuje Dariusz Duma, założyciel Chiltern.


Zajęcia prowadzą między innymi :

Dariusz Duma

Filozof, przedsiębiorca, konsultant, trener i wykładowca. Dyrektor wykonawczy Family Business Network Poland. Specjalista w zakresie zmian, zarządzania organizacjami, przywództwa i sprzedaży, zarządzania karierą liderów, filozofii i psychologii biznesu. Popularyzuje wiedzę, kompetencje i wartości związane z przedsiębiorczością, otwartością na zmiany, skutecznością i najwyższymi standardami działania w biznesie. Autor książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”.

Iwona Wencel

Od blisko 20 lat związana z zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi, przez ostatnie kilkanaście lat sprawując funkcję szefa departamentu i członka zespołu zarządzającego w dużych, międzynarodowych korporacjach branży FMCG i farmaceutycznej. W swojej pracy jako szef personalny, prowadziła sesje strategiczne zarządów współtworząc wizję, misję i wartości firmy, a także strategię personalna zgodną z tymi założeniami, oraz politykę zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami. Przeszła przez 3 fuzje, aktywnie współuczestnicząc w projektowaniu i wdrażaniu procesów integracyjnych i komunikacyjnych. Przeprowadzała także projekty restrukturyzacji firm włączając redukcję zatrudnienia (w tym zwolnienia grupowe) oraz całkowite zakończenie działalności firmy na polskim rynku (duży producent) wsparte programami outplacementowymi. Współdziałała także w projekcie budowania od podstaw organizacji produkcyjnej, włączając projektowanie wszystkich kluczowych procesów związanych z zarządzaniem personelem. Od 7 lat właściciel i Prezes firmy HR Biznes Partners specjalizującej się w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania zarządzania zasobami ludzkimi w unikalnej na polskim rynku koncepcji „Dyrektora Personalnego na Godziny”. Pasjonat i promotor idei HR Biznes Partneringu, z sukcesem wdrażając model w kilku różnych firmach branży FMCG i farmaceutycznej.

Piotr Dubno

W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek (min. PLL LOT S.A. i PKO TFI S.A.), zarządzając obszarami finansów, sprzedaży i marketingu i informatyki. Zasiadał także w radach nadzorczych zarówno spółek publicznych notowanych na GPW (w tym między innymi w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, PGF S.A., Bakalland S.A.) jak i podmiotów prywatnych. Jest członkiem kapituły konkursu Best Annual Report oceniającego corocznie sprawozdania finansowe czołowych spółek notowanych na GPW, zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Jest Prezesem Zarządu Excelsior Capital, spółce specjalizującej się w modelowaniu finansowym i scenariuszowej analizie ryzyka inwestycyjnego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału Bankowości i Finansów. Posiada również certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), tytuł MBA University of Minnesota i licencję maklera papierów wartościowych. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu finansów, w tym między innymi podyplomowy program „Investment Decisions and Behavioral Finance” na Universytecie Harvarda.

Krzysztof Przybylski

Ekspert gamifikacji (wicemistrz Mistrzostw Świata Gamifikacji i Lojalności LoyaltyGames 2014), projektant procesów trwałego zaangażowania konsumentów i pracowników dla korporacji, startupów i organizacji non-profit. Łączy analityczne myślenie systemowe z głęboką fascynacją ludzką psychologią, aby tworzyć produkty i usługi, z których ludzie pragną korzystać. Najlepiej odnajduje się na styku technologii i nowych trendów biznesowych, gdzie wykorzystuje najlepsze praktyki zwinnego (Agile) zarządzania projektami, by skutecznie realizować wartość innowacji.
Wcześniej intrapreneur i analityk ds. innowacji w globalnej korporacji, obecnie partner w Gamfi. Niezmiennie ceniony prezenter, facylitator warsztatów UX i trendspotter.

Jacek Santorski

Psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, jest autorem 10 poczytnych książek. Prowadzi z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie dla top menedżerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 – 1999 założył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Stefan Batory

Z wykształcenia matematyk, z zawodu przedsiębiorca i menedżer, z zamiłowania biegacz, ultramaratończyk. Założyciel notowanej na NewConnect spółki eo Networks S.A, która jako jedyna polska firma przez 7 lat z rzędu wyróżnianej w prestiżowym rankingu Deloitte Fast 50 CE najszybciej rosnących firm technologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zaprojektował, stworzył i rozwinął wiele startupów, w których odpowiednio zaprojektowane aplikacje internetowe prowadzą do zmian nawyków Klientów w realnym świecie, m.in. Sensi Soft, iTaxi, Musli.TakJakChcesz.pl i Booksy. Jeden z nielicznych Polaków, którzy ukończyli morderczy Marathon des Sables, kilka biegów na dystansie 100 i więcej kilometrów, rozumie doskonale i twórczo wykorzystuje podobieństwa losu przedsiębiorcy i specyfiki biegu ekstremalnego, zwłaszcza jeśli chodzi o dyscyplinę.