PROGRAM STUDIÓW MBA

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie finansowe

Sprzedaż i negocjacje

Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i zarządzanie cenami

Strategia, wycena przedsiębiorstwa, mechanizmy rynku giełdowego

Zarządzanie strategiczne – Strategie skalowania

Zarządzanie strategiczne – Strategie Błękitnego OceanuRozwój produktów – Design Thinking

Komunikacja i autoprezentacja przed kamerą

Cykl Idea-to-market

Transformacja cyfrowa i nowe trendy